Ngày 04/10/2015 Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh – Hội Doanh nhân Trẻ Việt Nam đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng “Sao Vàng đất Việt – 2015” tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia – Hà Nội.

SAO VÀNG ĐẤT VIỆT 1